Daikin

Įmonės socialinė atsakomybė (ĮSA)

„Daikin Europe“, priklausanti pasaulinei „Daikin Group“ grupei, siekia būti pasaulinio lygio lyderis visais verslo aspektais. Įmonės socialinė atsakomybė nėra vien tik graži „Daikin“ iniciatyva. Ji yra įaugusi į įmonės DNR, be to, ji formuoja įmonės kultūrą. Esminėmis vertybėmis, grupės filosofija ir įmonės etikos atmintinėje aptariama, kaip „Daikin“ pageidauja užsiimti verslu ir kaip prisiima atsakomybę sau bei nustato kitiems.

Grupės filosofija

„Daikin“ valdyba suformulavo aiškią grupės filosofiją, nulemiančią esminį požiūrį, kuriuo visi „Daikin“ grupėje gali dalintis. „Daikin“ grupės filosofija suteikia galios kiekvienam grupėje teikti novatoriškas idėjas ir pasiūlymus, priimti atsakingus vertinimus arba sprendimus ir darbo eigoje imtis įvairiapusių veiksmų.

„Daikin“ įmonės etika perteikia pagrindines vertybes ir nustato sprendimams priimti skirtas normas. Kiekvieno „Daikin Europe“ grupės nario asmeninė atsakomybė ir įsipareigojimas gerbti aukštus elgesio etikos ir teisės standartus tiek oficialioje, tiek ir neoficialioje aplinkoje, net jei įstatymas įpareigoja ar neįpareigoja.

Organizacinė kokybė

Metų metus „Daikin Europe N.V.“ pripažįstama kaip gerai valdoma ir organizuojama įmonė, kuri laikosi visų Europos gamybos standartų ir yra vertinama už savo darbo jėgos saugumą ir gerovę. Mes laikomės visų dabartinių įdarbinimo ir sveikatos bei saugumo reglamentų ir net juos viršijame, taip pat užtikriname, kad mūsų darbuotojai būtų darbo vietoje veiksmingai mokomi ir jiems teikiama